FORMULARIOA

Máximo 85 caracteres
Máximo 500 caracteres
Eskatutako formatua: PDF
Formatua: JPG. Pisua gehienez: 2 MB
Formatua: JPG. Pisua gehienez: 2 MB
Formatua: JPG. Pisua gehienez: 2 MB
Formatua: JPG. Pisua gehienez: 2 MB

DATUEN BABESA: Iruñeko Udala da arduradun artista taldeen katalogo bat sortzeko xedez biltzen diren datu pertsonalen tratamenduaz, baita Kulturako Alorraren programa propioak edo Udalaren beste Alor batzuekin zein beste kultur entitateekin elkarlanean programak garatzeko biltzen direnez ere. Katalogoan dauden pertsonen harremanetarako datuak Udalaren webguneetan argitaratuko dira, herritarrek errazago kontrata ditzaten. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko –zuzenak ez badira– eta horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora joaz. Datuen tratamendu-zerrenda eta informazio osagarria www.pamplona.es webgunean kontsultatu ditzakezu

Itzuli edukiaren hasierara