PRIBATUTASUN POLITIKA

PRIBATUTASUN POLITIKA


Azken eguneratzea: 2015eko azaroa.

Informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko 34/2002 Legeko –uztailaren 11koa– 10. artikuluarekin bat, aditzera ematen zaio erabiltzaileari honako entitate hau dela webgunearen jabea:

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetze aldera –abenduaren 13koa–, aditzera ematen diogu erabiltzaileari webguneko formularioen bitartez emandako datuak Gestión Web fitxategian sartuko direla Goizuetako Udala(aurrerantzean, entitatea), da horren titularra–, datuak tratatzeko harreman-eskaerei erantzuteari begira

Datuak ematean, erabiltzaileak horien tratamendu automatizaturako baimena ematen du, kasu bakoitzean atarian adierazitako helburuekin. Bere datu pertsonalak ematen dituen erabiltzailea izanen da datu horiek egiazkoak eta zuzenak direlako erantzule bakarra. Entitateak ez du inolako erantzukizunik hartuko bere gain horri buruz.

Erabiltzaileak izena eman duen unean bere borondatez emandako datuak baino ez dira gordeko.

15/1999 Lege Organikoko 5. artikuluan ezarritakoarekin bat, aditzera ematen dizugu tratamendurako bildutako datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak dituzula, indarreko legeriak xedatutakoarekin bat.

Horiek gauzatzeko, idazki edo mezu elektroniko bat bidali behar duzu, NANaren edo zure nortasuna frogatzen duen agiri baten fotokopia ere bidaliz, eta eskaeran Derechos ARCO adierazita, honako helbide honetara:

Horretarako, honako eredu hauek erabil daitezke:

Datu pertsonalak dituzten fitxategiak, entitatearen titulartasunaren pean daudenak, Datuak Babesteko Agentziaren Erregistro Nagusian inskribatuta daude, eta honako helbide hauetan kontsultatu daitezke: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/index-ides-idphp.php

HARPIDETZAKO EREMUEN ETA BOLETINEN KLAUSULA

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, jakitera ematen dizugu emandako datu pertsonalak Iruñeko Udalaren datu-baseak osatzen dituzten fitxategietan bilduko direla, zein administrazio-prozeduratarako eskatu diren eta horri dagozkion izapideak kudeatze aldera. Baduzu aukera datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko eskubideak gauzatzeko, Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia, 2 – 31001 Iruña) edo Egoitza Elektronikora www.pamplona.es.

Itzuli edukiaren hasierara